This is an example of a HTML caption with a link.
:::

校長室

發佈時間:2023-08-26 09:07:00
人氣:673

校長: 李世賢  

學歷:

         臺南大學

         臺北教育大學

         中正大學成人及繼續教育研究所碩士

          臺南大學教育經營與管理博士班

經歷:

         基隆市五堵國民小學

         臺南市新化區那拔國民小學

         臺南市南化區南化國民小學

         臺南市本土語言輔導團

         臺南市環境教育輔導團

         臺南市防災教育小組

:::

主選單

[ more... ]

行事曆

新增網頁1

行事曆

:::

永康勝利國小臉書Facebook

霸凌申訴信箱

電子信箱 yebi0915@gmail.com 電話06-3130011-822

公開徵信

成語隨時背

如坐春風
好像沐浴在春風之中,意同如沐春風。比喻受到良師的諄諄教導。